Informujemy, że do 15 września br. można składać wnioski na stypendia socjalne.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego wynosi 600 zł na osobę na miesiąc. Do wniosku należy dołączyć dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, czyli za sierpień 2023 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne m.in. zaświadczenie z zakładu pracy, zasiłki rodzinne, renta, świadczenia alimentacyjne , dodatek mieszkaniowy lub energetyczny, zasiłki opiekuńcze. Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych oraz zaświadczenie potwierdzające meldunek dziecka na terenie miasta Grudziądz. Do dochodu nie wlicza się świadczeń o charakterze jednorazowym.
Wnioski można odbierać i składać u pedagoga szkolnego.
ZACZYNAMY❗️ Chociaż za wakacjami będziemy 🥲tęsknić, to brakowało nam już spotkań z 👧 koleżankami i kolegami. 🧒 W końcu w NASZEJ szkole jest nie tylko nauka 🖌📚, ale i zabawa 😍, więc 🔴🟠🟡WITAJ SZKOŁO 🟢🔵🟣 O godzinie 9:00 uroczystym apelem i dzwonkiem powitaliśmy rok szkolny 2023/2024 ❤
W poniedziałek wszyscy uczniowie wracają do szkoły. 👩‍🦰🧒 Pierwszaki 1️⃣ przyszły poznać swoje Panie już 31 sierpnia. Pociągami udały się do swoich sal lekcyjnych i wykonały kolorowe motylki. 🦋❤️

Rodziców i dzieci zapisane do klas pierwszych w naszej szkole zapraszamy na spotkanie organizacyjne w dniu

31 sierpnia 2023 r. o godz. 16.00.

Podczas spotkania:
- uczniowie poznają swoich wychowawców i będą uczestniczyć w zabawach integracyjnych,
- rodzice zostaną zapoznani ze sprawami organizacyjnymi, otrzymają formularze dotyczące danych osobowych oraz wypożyczą podręczniki i otrzymają ćwiczenia do kl. 1.
Uczniowie uczęszczający na lekcje religii zakupują podręczniki we własnym zakresie.

Dokumenty do pobrania:
Karta zapisu dziecka do świetlicy – można przynieść na spotkanie
Wyprawka szkolna – listą przyborów niezbędnych do zajęć
Wykaz podręczników do religii dla klas 1-8

W dniu 13 czerwca w auli IV LO odbyła się uroczysta Gala Laureatów Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych i Gala Sportu Szkolnego. W uroczystości podsumowującej rok szkolnym w roku 2022/23 wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski, Wiceprezydent Miasta Grudziądza Pani Róża Lewandowska, dyrektor Wydziału Edukacji Pani Kamila Melkowska-Lemke oraz delegacja z naszej szkoły z Panem dyrektorem Rafałem Chylewskim na czele.
Podczas spotkania wręczone zostały wyróżniającym się sukcesami w nauce i w sporcie uczniom na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim pamiątkowe statuetki.

W piątek 16 czerwca 2023r. klasa 2b brała udział w uroczystej paradzie z okazji 732. Urodzin Grudziądza.