patron szkoły

Patron szkoły: pułkownik Zbigniew Makowiecki

Życiorys

Zbigniew Makowiecki urodził się 11 kwietnia 1917 roku w Petersburgu w rodzinie ziemiańskiej. Jego rodzicami byli Jadwiga z domu Paszkowicz i Stanisław Makowiecki. Ojciec był urzędnikiem państwowym, tworzył podwaliny Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej oraz Izby Ubezpieczeń Społecznych. Matka, znająca biegle kilka języków była wybitnym tłumaczem. Od 1920 roku mieszkał z rodziną w Warszawie. Uczęszczał do Gimnazjum im. Stefana Batorego. Studiował także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wojsko

Uczęszczał do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, rocznik 1935 – 1936. Był oficerem 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułku 3. Strzelców Konnych, do którego został zmobilizowany w 1939 r. Walczył w kampanii wrześniowej od Augustowa do Kocka. W niemieckiej niewoli więziony był m.in. w oflagach Colditz, Prenzlau, Gross-Born. W maju 1945 roku, po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie, wstąpił do 10. Pułku Dragonów 10. Brygady Kawalerii Pancernej w 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Wraz z dywizją był dwa lata w Niemczech.

Emigracja

W 1947 roku przyjechał do Anglii. Po wojnie ukończył studia i został na emigracji w Londynie, gdzie mieszkał aż do śmierci. Przez wiele lat pracował w londyńskiej firmie Unilever (1955-1975). Przez kilka lat pracował w wydawnictwie "Polonia Book Fund Ltd". Śp. płk Zbigniew Makowiecki aktywnie działał w londyńskim Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz w Zrzeszeniu Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej (od 2008 - 2013 r. jako prezes).

Działalność na rzecz POLSKIEJ KAWALERII

Od 1991 roku był członkiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. Po 1990 roku aktywnie włączył się w przekazywanie tradycji Polskiej Kawalerii zarówno jednostkom Wojska Polskiego, jak również powstającym licznie oddziałom kawalerii ochotniczej. Przez wiele lat, (do 2013 roku) będąc Prezesem Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej w Londynie, weryfikował wnioski stowarzyszeń i kół pułkowych w sprawie dziedziczenia tradycji poszczególnych pułków przedwojennej kawalerii. Wydał kilkadziesiąt "patentów". Osobiście wizytował te oddziały. Każdego roku kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski i uczestniczył w wielu świętach pułkowych. Był prawie na wszystkich Zjazdach Kawalerzystów II RP, które od 1989 roku odbywają się w Grudziądzu. Po rozwiązaniu Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej został Kanclerzem otworzonej Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej. Przez ponad 25 lat osobiście przywoził z Anglii bezcenne pamiątki, dokumenty i ikonografię do zbiorów grudziądzkiej Fundacji. Był hojnym darczyńcą Fundacji. Mimo sędziwego wieku uczestniczył w kraju w wielu wydarzeniach kawaleryjskich i uroczystościach państwowych. Starał się być na wszystkich świętach swojego, macierzystego pułku, którego tradycje dziedziczy Szwadron Toporzysko w Barwach Pułku 3. Strzelców Konnych. Zawsze świetnie przygotowany do licznych wystąpień, które wygłaszał bez kartki piękną polszczyzną. W marcu 2017 roku w Suchej Beskidzkiej odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 100. rocznicy urodzin Pułkownika, podczas której dostojny Jubilat dziękował za słowa uznania i szacunku, za życzenia i gratulacje: Powiedział wtedy:

"...wszystko to przyjmuję w imieniu moich kolegów kawalerzystów, których już nie ma, Ja miałem ogromne szczęście"

.

We wrześniu 2017 roku otrzymał awans na stopień pułkownika.

Ostatnia szarża...

Płk Zbigniew Makowiecki zmarł w Londynie 24 października 2017 r. Był osobowością niezwykłą i całym swoim dorosłym życiem zaświadczał, że Kawaleria Polska to chluba oręża polskiego i wartość bezcenna. Odznaczony był m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Medalami Pro Memoria i Pro Patria, Medalem Milito Pro Christo i Odznaką Honorową Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

Pułkownik Zbigniew Makowiecki był bohaterskim kawalerzystą, patriotą i człowiekiem wielkiego serca, ostatnim oficerem kawalerii, który konno walczył podczas całej kampanii wrześniowej 1939r.

Patron szkoły płk. Zbigniew Makowiecki

Odsłonięcie tablicy na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego

24 sierpnia 2018r.

odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Hymn szkoły

Sł. Michał Rzanny 
Muz. Małgorzata Gołuńska - Michna 

  1. Znad zielonych wiślańskich brzegów, 
z miasta, które trwa od wielu lat, 
niech Szesnastki zwarte szeregi 
ruszą lepszy budować świat. 

Ref. 
Chcemy kroczyć alejami mądrości, 
bez przemocy, kłamstwa, zawiści. 
Szczęśliwi i pełni radości 
mieć czyste serca i myśli. 

2. My nauką, wysiłkiem codziennym, 
chcemy wznosić ojczysty dom, 
Makowieckiego ideom bezcennym, 
swój uczniowski złożyć hołd. 

Ref.
Chcemy kroczyć alejami mądrości, 
bez przemocy, kłamstwa, zawiści. 
Szczęśliwi i pełni radości 
mieć czyste serca i myśli. 

3. To z ułańskiej tradycji wyrosły, 
odwaga, poświęcenie i trud, 
i pokolenia za nimi poszły, 
by sławić grudziądzki grud.