mały samorząd uczniowski

Mały Samorząd Uczniowski

00 miesiąca 2022 roku odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Na pięciu kandydatów głosy oddało XXX uczniów i nauczycieli.

W wyniku wyborów wyłoniono nowy zarząd Samorządu.

Skład Prezydium Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/23

 Przewodnicząca: imię i nazwisko z klasy XX - XXX głosów


 Zastępca: imię i nazwisko z klasy XX - XXX głosów


 Sekretarz: imię i nazwisko z klasy XX - XXX głosów


SU