dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły

Nasi dyrektorzy

mgr Rafał Chylewki
mgr Rafał Chylewski
Dyrektor szkoły
Dyrektor z doświadczeniem, wieloletni nauczyciel przedmiotów informatycznych i technicznych.
mgr Joanna Pietrzak
mgr Joanna Pietrzak
Wicedyrektor szkoły
Wyróżniony Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji. Wieloletni wicedyrektor szkoły, kilkukrotnie nagradzany. Pasjonat sztuki i architektury.

Rola dyrekcji w szkole

Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przewodniczącym rady pedagogicznej.
Sprawuje też opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.


Oprócz tego jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a więc zwalnia, zatrudnia, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe. Lista zadań dyrektora szkoły jest obszerna.