Informujemy, że do 15 września br. można składać wnioski na stypendia socjalne.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego wynosi 600 zł na osobę na miesiąc. Do wniosku należy dołączyć dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, czyli za sierpień 2023 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne m.in. zaświadczenie z zakładu pracy, zasiłki rodzinne, renta, świadczenia alimentacyjne , dodatek mieszkaniowy lub energetyczny, zasiłki opiekuńcze. Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych oraz zaświadczenie potwierdzające meldunek dziecka na terenie miasta Grudziądz. Do dochodu nie wlicza się świadczeń o charakterze jednorazowym.
Wnioski można odbierać i składać u pedagoga szkolnego.