Dnia 24 listopada zespół uczniów z klasy 7A w składzie M. Strysik, P. Bodo, A. Jakubowski brał udział w warsztatach matematycznych, organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 9. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą rozwiązując różne zadania. Wspólna praca przyniosła efekty, uczniowie zajęli II miejsce, otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy SP9 za zaproszenie i spędzenie popołudnia w miłej i przyjaznej atmosferze.